Taifid an-spéisiúla ar chaidrimh Angla-Éireannacha ar fáil ar líne anois

Tá sé dearbhaithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, go bhfuil taifid de chaidrimh Angla-Éireannacha ó 1975-1980 a bhí rúnda roimhe seo ar fáil anois ar líne. Tá níos mó ná 920 doiciméad curtha anois leis an suíomh gréasáin Conflict Archive on the Internet (CAIN) mar chuid de chomhpháirtíocht leanúnach ina bhfuil Ollscoil Uladh agus an Chartlann Náisiúnta páirteach.

 

Tá eolas san ábhar nuascaoilte, le taobh nithe eile, ar iarmhairt Stailc Chomhairle Oibrithe Uladh sa bhliain 1974; an Stailc Ocrais Phoblachtánach i 1980; chomh maith le forbairtí i gcaidrimh Angla-Éireannacha as a d’eascair an cruinniú mullaigh idir Haughey agus Thatcher i mí na Nollag 1980. Baineadh na míreanna a roghnaíodh ón ábhar atá scaoilte faoin riail 30 bliain ach nár cuireadh ar fáil ar líne go dtí anois. Le haghaidh breis eolais féach anseo agus an suíomh gréasáin CAIN.

“Guide to the records deposited in the PROI” le Herbert Woods ar líne

The “Guide to the records deposited in the Public Record Office of Ireland” by former Assistant Deputy Keeper of the Public Records Herbert Wood is now available to consult on our website. Published in 1919, the guide lists the collections lodged in the PROI at that time, many of which were subsequently destroyed in the fire during the civil war in 1922.